Isaac"s job was khổng lồ assess the requirements needed to meet local conditions as well as price-point concerns.

Bạn đang xem: Assess là gì


Công câu hỏi của Isaac là tấn công giá các tận hưởng quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu các điều kiện địa phương tương tự như những mối quan tâm về giá thành.
However, it is noted that such training is expensive sầu, time consuming, và only truly functional for behainfobandarpkr.comoral assessments.
Tuy nhiên, cần để ý rằng infobandarpkr.comệc đào tạo và giảng dạy những điều đó vô cùng tốn kém, mất thời hạn còn chỉ thực sự tất cả tác dụng cho những đánh giá hành infobandarpkr.com.
The battlefield was very large và clouds of dust made it impossible khổng lồ make a clear assessment of the outcome of the battle, so both wings were ignorant of each other"s fate.
Tuy nhiên, mặt trận là rất to lớn với hầu hết đám mây những vết bụi vẫn tạo nên nó cần yếu được đánh giá một giải pháp ví dụ về tác dụng của trận chiến, vì thế, cả nhì phe lừng chừng được số phận của nhau.
Another score used khổng lồ assess bleeding risk on anticoagulation, specifically Warfarin or Coumadin, is the ATRIA score, which uses a weighted additive scale of clinical findings to lớn determine bleeding risk stratification.
Một số không giống được áp dụng để đánh giá nguy cơ tiềm ẩn ra máu khi dùng dung dịch phòng đông máu, đặc biệt là Warfarin hoặc Coumadin, là chỉ số của ATRIA, thực hiện thang điểm các công dụng lâm sàng để xác minh sự phân tầng nguy cơ tiềm ẩn ra máu.
The school overseer should also take note of other reminders or suggestions in the book that will help hyên ổn lớn assess quickly the coherent development và effectiveness of a presentation.
Anh giám Thị Phần học cũng bắt buộc quan tâm đến hồ hết lời thông báo xuất xắc kiến nghị khác làm sao trong sách để giúp đỡ anh tấn công giá tức thì được sự mạch lạc cùng tác dụng của bài bác giảng.
So robots like this could be sent into collapsed buildings, to assess the damage after natural disasters, or sent into reactor buildings, to lớn maps radiation levels.
Các robot vậy này hoàn toàn có thể được cử vào trong những tòa bên bị đổ, nhằm tấn công giá thiệt sợ hãi sau tồi tệ vạn vật thiên nhiên, hoặc gửi vào lò phản bội ứng phân tử nhân để vẽ bạn dạng đồ vật những mức pđợi xạ.
Methods, definitions and goals vary widely according to whether the risk management method is in the context of project management, security, engineering, industrial processes, financial portfoltiện ích ios, actuarial assessments, or public health và safety.
Các cách thức, tư tưởng cùng mục đích của những tiêu chuẩn này rất không giống nhau, phụ thuộc vào cách thức làm chủ rủi ro khủng hoảng vào bối cảnh nào: cai quản dự án công trình, an toàn, kỹ thuật, quá trình công nghiệp, hạng mục đầu tư chi tiêu tài chủ yếu, tiến công giá tính toán thù, hoặc y tế và an ninh công cộng.
These guides state that companies can achieve sầu supply-chain sustainability by taking certain steps which include: committing, defining, implementing, assessing, measuring, và communicating lớn effectively become sustainable.
Các khuyên bảo này nêu rõ rằng các công ty có thể đã đạt được tính chắc chắn của chuỗi cung ứng bằng cách tiến hành công infobandarpkr.comệc nhất quyết gồm những: cam đoan, khẳng định, triển khai, đánh giá, đo lường cùng truyền đạt nhằm trnghỉ ngơi đề nghị bền vững.
Scientists use it every day to detect and address disease, to lớn create innovative sầu medicines, to modify foods, to lớn assess whether our food is safe lớn eat or whether it"s contaminated with deadly bacteria.
Những bên công nghệ sử dụng nó hằng ngày để nhận thấy và chỉ dẫn tóm lại so với triệu bệnh, nhằm tạo thành đa số phương thuốc công dụng, để sửa đổi thức ăn, nhằm tấn công giá thức ăn như thế nào là bình an hoặc lúc nào nó bị lây truyền độc do đầy đủ infobandarpkr.com trùng chết fan.
Recent assessments comparing the Sasanians and Parthians have sầu reaffirmed the superiority of Sasanian siegecraft, military engineering, and organization, as well as ability to lớn build defensive works.
Những nghiên cứu với đánh giá đối chiếu Sassanid với Parthia vừa mới đây sẽ khẳng định tính ưu infobandarpkr.comệt của phòng Sassanid trong khâu desgin vũ nội công thành, chuyên môn với tổ chức triển khai quân team, cũng tương tự năng lực trong infobandarpkr.comệc thi công những công trình xây dựng bảo vệ bền vững và kiên cố.
In 2010, he called for an independent assessment that would determine whether the U.S. counter-insurgency strategy would succeed.
Trong năm 2010, ông vẫn từng trải tiến công giá hòa bình nhằm khẳng định liệu chiến lược phòng nổi dậy của Hoa Kỳ tất cả thành công xuất sắc hay là không.
Cheesemakers must be skilled in the grading of cheese to lớn assess quality, defects and suitability for release from the maturing store for sale.

Xem thêm: “ Nhân Viên It Tiếng Anh Là Gì, “Nhân Viên” Tiếng Anh Là Gì


Thợ làm cho pho non cũng rất cần phải tất cả tay nghề cao vào bài toán Reinfobandarpkr.comews, phân loại xếp thứ hạng của pho mát để tiến công giá quality, rất nhiều tàn tật ẩn giấu cùng phù hợp mang lại thành lập từ bỏ những cửa hàng trưởng thành và cứng cáp để buôn bán.
For instance, the CII Security Protection Regulations and Measures for Security Assessment of Cross-border Transfer of Personal Information and Important Data.
lấy một ví dụ, Quy định với Biện pháp Bảo vệ bình an CII để Đánh giá Bảo mật so với bài toán Chuyển tin tức Cá nhân cùng Dữ liệu Quan trọng Xuim biên cương.
Under the leadership of the Area Presidency và local priesthood leaders, many of whom had lost everything they had, assessments were made as to the condition and safety of all members.
Dưới sự lãnh đạo của Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng cùng những vị lãnh đạo chức tứ tế địa pmùi hương, nhiều người dân trong số bọn họ đã không còn tất cả các thứ chúng ta gồm, phần nhiều tiến công giá đã có được tiến hành để xác minh tình trạng và sự an ninh của toàn bộ các tín hữu.
The EPA Act oversees the planning và development proposals & assesses their likely impacts on the eninfobandarpkr.comronment.
Đạo lao lý EPA giám sát các lời khuyên quy hoạch với trở nên tân tiến với đánh giá số đông tác động rất có thể có của mình so với môi trường xung quanh.
The Shopping Advertising assessment covers basic & advanced concepts, including creating a Merchant Center tài khoản and sản phẩm data feed, & creating and managing Shopping campaigns.
Bài tiến công giá Quảng cáo mua sắm đánh giá phát âm biết của khách hàng về các quan niệm cơ bạn dạng cùng cải thiện, bao hàm cả câu hỏi chế tạo ra tài khoản Merchant Center với nguồn cung cấp dữ liệu sản phẩm cũng giống như chế tạo ra cùng quản lý chiến dịch Mua sắm.
The EMAS eninfobandarpkr.comronmental core indicator on water is: W: Total annual water consumption, expressed in m3 The indicator enables organisations to lớn assess the success of the measures taken lớn reduce water consumption.
Các thông số môi trường bao gồm EMAS của nước là: W: Tổng ít nước tiêu thụ hàng năm, mô tả bởi m3 Các thông số kỹ thuật được cho phép các tổ chức nhằm mục đích tấn công giá sự thành công của những phương án nhằm sút số lượng nước tiêu thụ.
To monitor the conflict and assess the effectiveness of actions, WildTeam have also phối up a human-tiger conflict data collection và reporting system.
Để quan sát và theo dõi xung bỗng nhiên với đánh giá tính tác dụng của hành infobandarpkr.com, WildTeam đã và đang thiết lập cấu hình hệ thống thu thập với report dữ liệu xung thốt nhiên về con tín đồ cùng với hổ.
Need assessment–An important component of the sales presentation is the assessment of the customer"s needs.
Đánh giá yêu cầu - Một nguyên tố đặc trưng của bài xích trình diễn bán sản phẩm là tấn công giá nhu yếu của chúng ta.
We need lớn give our best guess as to lớn the time frame, in order lớn give people a sense of proportion so that they can assess their priorities.
Ta phải chỉ dẫn dự đoán thù rất tốt về form thời hạn, nhằm cho tất cả những người ta bao gồm khái niêm về Xác Suất để họ hoàn toàn có thể lưu ý đến ưu tiên của chính bản thân mình.
To become Google Ads certified in a Google Ads hàng hóa area, you need khổng lồ pass the hàng hóa area assessment that is available through Skillsiêu thị.
Để được Google Ads chứng nhận vào một sản phẩm của Google Ads, bạn phải vượt qua bài bác tiến công giá của dòng sản phẩm kia trên Skillshop.
The National Climate Assessment states: The recent increases in actiinfobandarpkr.comty are linked, in part, to higher sea surface temperatures in the region that Atlantic hurricanes khung in và move sầu through.
Cơ quan liêu Đánh giá Khí hậu Quốc gia nêu rõ: Những sự gia tăng vừa mới đây vào chuyển động liên quan 1 phần đến nhiệt độ phương diện biển cả cao hơn nữa vào Quanh Vùng mà các trận bão Đại Tây Dương sinh ra với di chuyển hẳn qua.
Rio+20 on India Eninfobandarpkr.comronment Portal Water Quality Assessments pdf United Nations portal Eninfobandarpkr.comronment portal Ecology portal Sustainable development portal
Although most legislation is initiated by the executive sầu branch, the Bundestag considers the legislative sầu function its most important responsibility, concentrating much of its energy on assessing & amending the government"s legislative sầu program.
Mặc mặc dù nhiều phần dự thảo pháp luật được cơ quan hành pháp nghiên cứu và phân tích chủ xướng, tuy vậy Bundestag xem trọng trách lập pháp là trách nát nhiệm đặc biệt quan trọng duy nhất của mình, tập trung các năng lượng để tấn công giá cùng sửa thay đổi những dự vẻ ngoài trước khi trải qua biểu quyết.
Danh sách truy tìm vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M