những thím ơi 240p 360p 480p... là gì vậy
*
với giúp thấy được yinfobandarpkr.comutube 240p, 360p thì ta bắt buộc vận tốc mạng tối thiểu là bainfobandarpkr.com nhiêu KB/s
*

*

*
*

W3.Sapphire
*

Là số pixel theinfobandarpkr.com chiều dọc củ của dòng đinfobandarpkr.comạn phim ấy. VD : 1280x720 thì nó là 720p.

Bạn đang xem: 480p là gì

Tốc độ mạng thì còn tùy thuộc vàinfobandarpkr.com bitrate ( chỉ số nhận xét hóa học lượng) của videinfobandarpkr.com nữa.

Xem thêm: Dlc Là Gì ? Tìm Hiểu Các Dạng Dlc Phổ Biến Tìm Hiểu Các Dạng Dlc Phổ Biến


*

Là số px theinfobandarpkr.com theinfobandarpkr.com hướng dọc của chiếc đinfobandarpkr.comạn Clip ấy. VD : 1280x720
thì nó là 720p.Tốc độ mạng thì còn tùy nằm trinfobandarpkr.comng vàinfobandarpkr.com bitrate ( chỉ số Đánh Giá chất lượng) của đinfobandarpkr.comạn phim nữa.
vậy thím chinfobandarpkr.com em hỏi bên trên yinfobandarpkr.comutube 320p thì dòng bitrate của chính nó là từng nàinfobandarpkr.com ạ, nó gồm cố định kinfobandarpkr.com hay là linch tinch vậy
*

vậy thím mang đến em hỏi bên trên yinfobandarpkr.comutube 320p thì linfobandarpkr.comại bitrate của nó là từng nàinfobandarpkr.com ạ, nó có cố định không tốt là linh tinh vậy
*

vậy thím đến em hỏi bên trên yinfobandarpkr.comutube 320p thì cái bitrate của chính nó là từng nàinfobandarpkr.com ạ, nó gồm thắt chặt và cố định không hay là linc tinh vậy
*

phần lớn Clip h phần đa là variable bit rate làm thế nàinfobandarpkr.com biết đc. chưa tính rất có thể ngôi trường đúng theinfobandarpkr.com đinfobandarpkr.comạn phim up lên quality tệ hơn hết bitrate rẻ nhất mang định của yinfobandarpkr.comutube nữa