Tkhô cứng bình htc hôm nay đã share cho các bạn Bảng viết tắt những đơn vị đo quốc tế chuẩn

TÊN TIẾNG ANH TÊN TIẾNG VIỆT SET SETS Bộ DZN DOZEN Tá GRO GROSS Tổng (trọng lượng) TH IN THOUSANDS Nghìn PCE PIECES Cái, cái PR PAIR Đôi, cặp MTR METRES Mét FOT FEET Phút YRD YARDS I-at MTK SQUARE METRES Mét vuông FTK SQUARE FEET Phút ít vuông YDK SQUARE YARDS I-at vuông GRM GRAMMES Gam GDW GRAMMES BY DRY WEIGHT Gam (theo trọng lượng khô) GIC GRAMMES INCLUDING CONTAINERS Gam (bao gồm công-ten-nơ) GII GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS Gam (bao hàm vỏ hộp gói gọn mặt trong) GMC GRAMMES BY METAL CONTENT Gam (theo các chất kyên ổn loại) KGM KILO-GRAMMES Ki-lô-gam KDW KILO-GRAMMES BY DRY WEIGHT Ki-lô-gam (theo trọng lượng khô) KIC KILO-GRAMMES INCLUDING CONTAINERS Ki-lô-gam (bao gồm công-ten-nơ) KII KILO-GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS Ki-lô-gam (bao gồm bao bì đóng gói bên trong) KMC KILO-GRAMMES BY METAL CONTENT Ki-lô-gam (theo lượng chất klặng loại) TNE METRIC-TONS Tấn MDW METRIC-TONS BY DRY WEIGHT Tấn (theo trọng lượng khô) MIC METRIC-TONS INCLUDING CONTAINERS Tấn (bao hàm công-ten-nơ) MII METRIC-TONS INCLUDING INNER PACKINGS Tấn (bao hàm vỏ hộp gói gọn mặt trong) MMC METRIC-TONS BY METAL CONTENT Tấn (theo các chất kyên ổn loại) ONZ OUNCE Ao-xơ ODW OUNCE BY DRY WEIGHT Ao-xơ (theo trọng lượng khô) OIC OUNCE INCLUDING CONTAINERS Ao-xơ (bao hàm công-ten-nơ) OII OUNCE INCLUDING INNER PACKINGS Ao-xơ (bao gồm bao bì đóng gói mặt trong) OMC OUNCE BY METAL CONTENT Ao-xơ (theo các chất kim loại) LBR POUNDS Pao LDW POUNDS BY DRY WEIGHT Pao (theo trọng lượng khô) LIC POUNDS INCLUDING CONTAINERS Pao (bao gồm công-ten-nơ) LII POUNDS INCLUDING INNER PACKINGS Pao (bao gồm vỏ hộp gói gọn mặt trong) LMC POUNDS BY METAL CONTENT Pao (theo lượng chất kyên ổn loại) STN SHORT TON Tấn nđính thêm LTN LONG TON Tấn lâu năm DPT DISPLA CEMENT TONNAGE Trọng mua GT GROSS TONNAGE FOR VESSELS Tổng trọng mua tàu MLT MILLI-LITRES Mi-li-lkhông nhiều LTR LITRES Lít KL KILO-LITRES Ki-lô-lít MTQ CUBIC METRES Mét kăn năn FTQ CUBIC FEET Phút ít khối YDQ CUBIC YARDS I-at khối hận OZI FLUID OUNCE Ao-xơ đong (đơn vị chức năng giám sát thể tích) TRO TROY OUNCE Troi ao-xơ PTI PINTS Panh QT QUARTS Lkhông nhiều Anh GLL WINE GALLONS Ga-lông rượu CT CARATS Cara LC LACTOSE CONTAINED Hàm lượng Lactoza KWH KILOWATT HOUR Ki-lô-oát giờ ROL ROLL Cuộn UNC CON Con UNU CU Củ UNY CAY Cây UNH CANH Cành UNQ QUA Quả UNN CUON Cuốn UNV Viên/Hạt UNK Kiện/Hộp/Bao UNT Thanh/Mhình ảnh UNL Lon/Can UNB Quyển/Tập UNA Chai/ Lọ/ Tuýp UND Tút ít

Bảng viết tắt các đơn vị chức năng đo dẫn xuất

TT Đại lượng Đơn vị Thể hiện theo đơn vị cơ bạn dạng thuộc hệ đơn vị chức năng SI Tên Ký hiệu 1. Đơn vị không gian, thời hạn và hiện tượng tuần hoàn 1.1 góc phẳng (góc) radian rad m/m 1.2 góc kăn năn steradian sr m2/m2 1.3 diện tích S mét vuông mét vuông m.m 1.4 thể tích (dung tích) mét khối hận m3 m.m.m 1.5 tần số héc Hz s-1 1.6 gia tốc góc radian

trên giây rad/s s-1 1.7 vận tốc góc radian trên giây bình pmùi hương rad/s2 s-2 1.8 vận tốc mét bên trên giây m/s m.s-1 1.9 tốc độ mét trên giây bình phương m/s2 m.s-2 2. Đơn vị cơ 2.1 cân nặng theo chiều nhiều năm (tỷ lệ dài) kilôgam

trên mét kg/m kg.m-1 2.2 cân nặng theo bề mặt (mật độ mặt) kilôgam

trên m2 kg/m2 kilogam.m-2 2.3 khối lượng riêng biệt (mật độ) kilôgam

trên mét khối hận kg/m3 kg.m-3 2.4 lực niutơn N m.kg.s-2 2.5 mômen lực niutơn mét N.m mét vuông.kg.s-2 2.6 áp suất, ứng suất pascan Pa m-1.kilogam.s-2 2.7 độ nhớt cồn lực pascan giây Pa.s m-1.kg.s-1 2.8 độ nhớt hễ học tập mét vuông

bên trên giây m2/s mét vuông.s-1 2.9 công, năng lượng jun J m2.kilogam.s-2 2.10 năng suất oát W m2.kg.s-3 2.11 lưu lượng thể tích mét khối

trên giây m3/s m3.s-1 2.12 lưu lại lượng khối lượng kilôgam

bên trên giây kg/s kg.s-1 3. Đơn vị nhiệt 3.1 nhiệt độ Celsius độ Celsius oC t = T – T0; trong đó t là ánh sáng Celcius, T là ánh nắng mặt trời nhiệt cồn học tập với T0 =273,15. 3.2 nhiệt độ lượng jun J mét vuông.kilogam.s-2 3.3 nhiệt lượng riêng biệt jun trên kilôgam J/kg m2.s-2 3.4 nhiệt độ dung jun bên trên kenvin J/K mét vuông.kg.s-2.K-1 3.5 sức nóng dung kân hận (nhiệt dung riêng) jun trên kilôgam kenvin J/(kg.K) m2.s-2.K-1 3.6 thông lượng nhiệt oát W m2.kg.s-3 3.7 thông lượng nhiệt độ bề mặt (tỷ lệ thông lượng nhiệt) oát trên

m2 W/m2 kilogam.s-3 3.8 thông số truyền tải nhiệt oát trên mét vuông kenvin W/(mét vuông.K) kilogam.s-3.K-1 3.9 độ dẫn sức nóng (hệ số dẫn nhiệt) oát trên

mét kenvin W/(m.K) m.kg.s-3.K-1 3.10 độ khuyếch tán nhiệt độ mét vuông

bên trên giây m2/s m2.s-1 4. Đơn vị năng lượng điện với từ 4.1 năng lượng điện lượng (năng lượng điện tích) culông C s.A 4.2 điện cầm cố, hiệu điện cố (điện áp), sức năng lượng điện hễ vôn V m2.kilogam.s-3.A-1 4.3 cường độ điện ngôi trường vôn bên trên mét V/m m.kg.s-3.A-1 4.4 điện trsinh hoạt ôm W mét vuông.kg.s-3.A-2 4.5 điện dẫn (độ dẫn điện) simen S m-2.kg-1.s3.A2 4.6 thông lượng điện (thông lượng năng lượng điện dịch) culông C s.A 4.7 mật độ thông lượng năng lượng điện (năng lượng điện dịch) culông trên

mét vuông C/mét vuông m-2.s.A 4.8 công, tích điện jun J mét vuông.kilogam.s-2 4.9 độ mạnh từ trường ampe trên mét A/m m-1.A 4.10 điện dung fara F m-2.kg-1.s4.A2 4.11 độ tự cảm henry H mét vuông.kilogam.s-2.A-2 4.12 trường đoản cú thông vebe Wb m2.kg.s-2.A-1 4.13 tỷ lệ từ bỏ thông, cảm ứng trường đoản cú tesla T kilogam.s-2.A-1 4.14 suất từ động ampe A A 4.15 năng suất chức năng (công suất) oát W m2.kg.s-3 4.16 hiệu suất biểu con kiến vôn ampe V.A m2.kg.s-3 4.17 hiệu suất phòng var var mét vuông.kg.s-3 5. Đơn vị ánh sáng và phản xạ năng lượng điện từ bỏ gồm liên quan 5.1 năng lượng phản xạ jun J m2.kg.s-2 5.2 công suất bức xạ (thông lượng bức xạ) oát W m2.kg.s-3 5.3 cường độ bức xạ oát trên steradian W/sr m2.kg.s-3 5.4 độ chói tích điện oát trên steradian mét vuông W/(sr.m2) kilogam.s-3 5.5 năng suất bức xạ oát trên

m2 W/mét vuông kg.s-3 5.6 độ rọi năng lượng oát trên

m2 W/mét vuông kg.s-3 5.7 độ chói candela trên

m2 cd/m2 m-2.cd 5.8 quang quẻ thông lumen lm cd 5.9 lượng sáng lumen giây lm.s cd.s 5.10 năng suất phát sáng (độ trưng) lumen trên

mét khối hận J/m3 m-1.kilogam.s-2 6.5 hiệu suất âm oát W mét vuông.kg.s-3 6.6 độ mạnh âm oát trên

m2 W/mét vuông kilogam.s-3 6.7 trở chống âm (mức độ cản âm học) pascan giây

trên mét khối hận Pa.s/m3 m-4.kilogam.s-1 6.8 trsinh hoạt chống cơ (sức cản cơ học) niutơn giây

bên trên mét N.s/m kg.s-1 7. Đơn vị hoá lý và đồ dùng lý phân tử 7.1 nguyên tử khối kilôgam kg kg 7.2 phân tử khối hận kilôgam kilogam kilogam 7.3 nồng độ mol mol trên

mét kân hận mol/m3 m-3.mol 7.4 hoá nỗ lực jun bên trên mol J/mol mét vuông.kg.s-2.mol-1 7.5 hoạt độ xúc tác katal kat s-1.mol 8. Đơn vị sự phản xạ ion hoá 8.1 độ pngóng xạ (hoạt độ) becơren Bq s-1 8.2 liều hấp thụ, kerma gray Gy m2.s-2 8.3 liều tương đương sivơ Sv mét vuông.s-2 8.4 liều chiếu culông trên kilôgam C/kg kg-1.s.A

Bảng các đơn vị chức năng giám sát chuyên ngành quánh biệt 

TT Đại lượng Đơn vị đo lường và tính toán siêng ngành đặc trưng Giá trị Mục đích

thực hiện Tên Ký hiệu Một (01) đơn vị chức năng đo lường và tính toán siêng ngành quan trọng đặc biệt Chuyển đổi theo đơn vị chức năng giám sát ở trong hệ đơn vị chức năng SI 1 diện tích hécta ha 1 ha 10 000 mét vuông Chỉ dùng vào đo diện tích ruộng đất. barn b 1 b 10-28 m2 Chỉ sử dụng vào trang bị lý hạt nhân và nguyên ổn tử 2 tần số vòng

trên giây r/s 1 r/s

1 Hz

bên trên phút r/min 1 r/min

1/60 Hz

Chỉ dùng trong đo tần số những chuyển động quay. 3 huyết áp milimét thuỷ ngân mmHg

1 mmHg

133,322 Pa

Chỉ sử dụng vào đo áp suất máu 4 sức nóng lượng năng lượng cal 1 cal 4,186 8 J Chỉ dùng trong nghành nghề dịch vụ thực phẩm 5 trọng lượng carat ct 1 ct

0,2 g

Các lao lý về câu hỏi trình bày, biểu lộ các đơn vị chức năng đo lường chấp thuận theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15 mon 8 năm 2007 của nhà nước – PHỤ LỤC II 

1. Tên call, cam kết hiệu vào một đơn vị cần được trình bày và một thứ hạng giống như nhau (thuộc là tên của đơn vị hoặc thuộc là ký kết hiệu của solo vị).

Bạn đang xem: 1 ea là gì

Ví dụ: kilômét /giờ đồng hồ hoặc km /h (không được viết: kilômét /h hoặc km /giờ).

2. Tên đơn vị chức năng phải viết bằng văn bản hay, mẫu mã thẳng đứng, không viết hoa ký trường đoản cú đầu tiên bao gồm cả thương hiệu đơn vị chức năng nguồn gốc xuất phát từ 1 tên riêng, trừ ánh sáng Celsius.

Ví dụ: mét, giây, ampe, kenvin, pascan…

3. Ký hiệu đơn vị đề nghị viết bằng chữ hay, kiểu thẳng đứng, trừ đơn vị chức năng lít (L).

Ví dụ: m, s…

Trường phù hợp thương hiệu đơn vị chức năng xuất xứ từ 1 thương hiệu riêng biệt thì cam kết tự thứ nhất trong ký hiệu đơn vị chức năng yêu cầu viết hoa.

Ví dụ: A, K, Pa…

4. Không được chế tạo ký kết hiệu đơn vị giám sát và đo lường xác nhận nhân tố phú hoặc ký hiệu khác.

Ví dụ: ko được sử dụng We là ký kết hiệu đơn vị công suất điện năng chũm mang đến ký kết hiệu biện pháp là W.

5. khi trình diễn đơn vị bên dưới dạng phxay nhân của hai hay các ký hiệu đơn vị buộc phải sử dụng dấu chấm (.).

Ví dụ: đơn vị chức năng hiệu suất năng lượng điện trsinh hoạt là mét kenvin trên oát bắt buộc viết: m.K/W (với m là cam kết hiệu của mét) nhằm tách biệt với milikenvin lên trên oát: mK/W (cùng với m là ký kết hiệu mili của tiền tố SI)

6. Khi trình diễn đơn vị chức năng bên dưới dạng phxay chia được sử dụng gạch ngang (-),gạch chéo cánh g (/)hoặc lũy quá âm. h

Ví dụ: mét bên trên giây, ký hiệu là , hoặc m /s hoặc m.s -1. Riêng ngôi trường đúng theo sau vết gạch men chéo có nhì tốt các cam kết hiệu đơn vị thì phải kê những đơn vị chức năng này vào vết ngoặc đối kháng hoặc biến đổi qua tích của lũy quá âm.

Ví dụ: J/(kilogam.K); m.kg/(s3.A) hoặc J.kg -1.K-1; m.kilogam.S-3.A-1.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Still Water Là Gì, Cho Em Hỏi Still Water Nghĩa Là Gì

7. Lúc biểu hiện quý giá đại lượng theo đơn vị đo buộc phải ghi không thiếu thốn cả phần trị số cùng phần đơn vị chức năng đo. Giữa hai nhân tố này phải biện pháp nhau một ký tự trống.

Ví dụ: 22 m (ko được viết: 22m hoặc 22 m).

Crúc ý 1: Lúc trình bày cam kết hiệu đơn vị chức năng ánh nắng mặt trời bởi độ Celsius, ko được có tầm khoảng trống thân ký kết hiệu độ (o) và cam kết hiệu Celsius (C).

Ví dụ: 15 oC (không được viết: 15oC hoặc 15 o C).

Crúc ý 2: khi trình bày ký hiệu đơn vị chức năng góc phẳng là o (độ); ¢ (phút); ¢¢ (giây), ko được có tầm khoảng trống thân những cực hiếm đại lượng cùng ký hiệu độ (o); (¢); (¢¢).

Ví dụ: 15o20¢30¢¢ (không được viết: 15 o20 ¢30 ¢¢ hoặc 15 o trăng tròn ¢ 30 ¢¢).

Chụ ý 3: Lúc bộc lộ giá trị đại lượng bằng những phnghiền tính buộc phải ghi ký kết hiệu đơn vị chức năng đi kèm theo theo từng trị số hoặc sau vết ngoặc đối kháng ghi chung cho chỗ trị số của phnghiền tính.

Ví dụ: 12 m – 10 m = 2 m hoặc (12-10) m (không được viết: 12 m – 10 = 2 m tốt 12 – 10 m = 2 m).

23 oC ± 2 oC hoặc (23 ± 2) oC (ko được viết: 23 ± 2 oC hoặc 23 oC ± 2)

Chú ý 4: Lúc thể hiện vết thập phân của quý hiếm đại lượng nên thực hiện lốt phẩy (,)ko được viết dấu chấm k (.)

Ví dụ: 245,12 milimet (không được viết: 245.12 mm)./.

đơn vị chức năng tính đánh nhau là gì đơn vị chức năng tính nr là gì doz là gì đơn vị tính ctn là gì kgm là gì đơn vị chức năng tính btl là gì mtr là gì plts là gì đơn vị tính giờ anh là gì ltr là gì kgm là đơn vị gì hrc là gì